Tournament

大会情報

大会での注意事項

KARIYA HW
オープン
優勝賞金10万円❗️❗️ PK職人決定戦 in UB刈谷
 • 開催日2024年01月04日
 • 参加費10,000円(税込)

募集終了

KARIYA HW
エンジョイ
UB刈谷フットサル大会『Ami Bola』アミ•ボーラ
 • 開催日2023年12月30日
 • 参加費12,000円(税込)

大会結果

KARIYA HW
オープン
UB刈谷ソサイチ大会(8人制)FOOTBALL8【フットボールオチョ】
 • 開催日2023年12月29日
 • 参加費20,000円(税込)

大会結果

KARIYA HW
オープン
4チーム限定❗️❗️エンジョイ9人制サッカー大会 COPA KARIYA【コパカリヤ】
 • 開催日2023年12月16日
 • 参加費23,000円(税込)

募集終了

KARIYA HW
オープン
UB刈谷フットサル大会『FOOT BORIMIO』フットボリミオ
 • 開催日2023年12月09日
 • 参加費13,000円(税込)

募集終了

KARIYA HW
エンジョイ
UB刈谷Xmasフットサル大会『FOOT BORIMIO』フットボリミオ
 • 開催日2023年12月24日
 • 参加費13,000円(税込)

募集終了

KARIYA HW
オープン
UBkariya WORLD CUP 2023
 • 開催日2023年11月19日
 • 参加費12,000円(税込)

大会結果

KARIYA HW
オープン
UB刈谷フットサル大会『FOOT BORIMIO』フットボリミオ
 • 開催日2023年10月14日
 • 参加費13,000円(税込)

大会結果

KARIYA HW
エンジョイ
4チーム限定❗️❗️エンジョイ9人制サッカー大会「COPA KARIYA」
 • 開催日2023年09月30日
 • 参加費20,000円(税込)

大会結果

KARIYA HW
--
UB刈谷ゆるゆるフットサル大会〜初心者混合チーム限定〜
 • 開催日2023年07月23日
 • 参加費10,000円(税込)

募集終了

KARIYA HW
エンジョイ
UB刈谷地域密着協賛フットサル大会「土用の丑の日うなぎカップ」
 • 開催日2023年07月29日
 • 参加費13,000円(税込)

大会結果

KARIYA HW
エンジョイ
コカ•コーラリニューアル記念フットサル大会「UB刈谷 Coke ON杯」
 • 開催日2023年06月25日
 • 参加費10,000円(税込)

大会結果

KARIYA HW
オープン
UB刈谷フットサル大会『FOOT BORIMIO』フットボリミオ
 • 開催日2023年04月30日
 • 参加費13,000円(税込)

募集終了

KARIYA HW
エンジョイ
UB刈谷エンジョイソサイチ大会
 • 開催日2023年04月23日
 • 参加費20,000円(税込)

募集終了

KARIYA HW
--
UB刈谷ゆるゆるフットサル大会
 • 開催日2023年04月16日
 • 参加費10,000円(税込)

大会結果

1 2 3 4 5 6